Winter Storm - Heavy Snow & Mixed Precipitation
December 26-27th, 2012

Snowfall Reports: Albany --- New York/Upton --- Boston/Taunton

Albany NY (KENX) Radar Loop - 00Z to 16Z December 27th, 2012
ENX Radar

 

Upper Air Sounding - Albany NY
7 pm Dec 26, 2012
7 pm EST Dec 26, 2012
7 am Dec 27, 2012
7 am EST Dec 27, 2012
 7 pm Dec 27, 2012
7 pm EST Dec 27, 2012

Upper Air Sounding -Upton (Brookhaven) NY
7 pm Dec 26, 2012
7 pm EST Dec 26, 2012
 7 pm Dec 27, 2012
7 pm EST Dec 27, 2012

Surface Maps
00Z Dec 27, 2012
00Z Dec 27, 2012
06Z Dec 27, 2012
06Z Dec 27, 2012
12Z Dec 27, 2012
12Z Dec 27, 2012
18Z Dec 27, 2012
18Z Dec 27, 2012
00Z Dec 28, 2012
00Z Dec 28, 2012
06Z Dec 28, 2012
06Z Dec 28, 2012

Surface Map 7 am Dec 26, 2012
Surface Map 7 am EST Dec 26, 2012
500 mb Map 7 am Dec, 26, 2012
500 mb Map 7 am EST Dec 26, 2012
Surface Map 7 am Dec 27, 2012
Surface Map 7 am EST Dec 27, 2012
500 mb Map 7 am Dec 27, 2012
500 mb Map 7 am EST Dec 27, 2012
Surface Map 7 am Dec 28, 2012
Surface Map 7 am EST Dec 28, 2012
500 mb Map 7 am Dec 28, 2012
500 mb Map 7 am EST Dec 28, 2012