Severe Thunderstorm Outbreak
August 7, 2008

SPC Severe Thunderstorm Event Page: August 7, 2008
Storm Reports Aug 7, 2008

Local Storm Reports

Surface Map Aug 7, 2008
Surface Map 8 am EDT August 7, 2008
500 mb Map Aug 7, 2008
500 mb Map 8 am EDT August 7, 2008