February 5-6th, 2011
Snow - Sleet - Freezing Rain

Radar Loop with Lightning Strikes
Radar Loop

Upper Air Soundings
7 am EST February 5th, 2011
7 pm EST February 5th, 2011
Albany, NY
Upton, NY (Long Island)
Albany, NY
Upton, NY (Long Island)
ALB Sounding 7 am Feb 5, 2011
OKX Sounding 7 am Feb 5, 2011
ALB Sounding 7 pm Feb 5, 2011
ALB Sounding 7 pm Feb 5, 2011

Surface Maps
7 am - Feb 5th
1 pm - Feb 5th
7 pm - Feb 5th
1 am - Feb 6th
7 am - Feb 6th
7 am Feb 5, 2011
1 pm Feb 5, 2011
7 pm Feb 5, 2011
1 am Feb 6, 2011
7 am Feb 6, 2011

Surface Map Feb 5, 2011
Surface Map 7 am EST Feb 5, 2011
500 mb Map Feb 5, 2011
500 mb Map 7 am EST Feb 5, 2011
Surface Map Feb 6, 2011
Surface Map 7 am EST Feb 6, 2011
500 mb Map Feb 6, 2011
500 mb Map 7 am EST Feb 6, 2011